Vi skräddarsyr lösningar för dina affärer

IT öppnar möjligheter när det gäller att effektivisera processer och skapa gemensamma arbetssätt i ditt företag. På NWiexion ser vi alltid IT ur ett verksamhetsperspektiv. I ett uppdrag ingår därför ofta att se över processerna i företaget. Hur fungerar de i dag och hur kan de bli effektivare? Ibland är svaret ”en IT-lösning”. NWiexion har väletablerade metoder för att göra effektbedömningar, så kallade business case, av en investering. Då får du svart på vitt på hur mycket du kan tjäna på investeringen.

När du bestämt dig för att gå vidare med en ny IT-lösning uppstår många frågor. Ska ni välja ett standardsystem eller behöver ni bygga ett nytt system? Eller går det rent av att integrera de system som ni redan har? Vilken systemarkitektur ska ni välja? Iexion hjälper dig att designa en optimal lösning både ur ett tekniskt och ett ekonomiskt perspektiv. I en förstudie tar vi fram ett beslutsunderlag och rekommenderar en lösning. Arbetet sker alltid i nära samarbete med dig som kund, vilket säkerställer att resultatet blir av hög kvalitet. Vi gör inga skrivbordsprodukter. Resultatet blir alltid konkret och användbart för dig.

Eftersom NWiexion är teknik- och produkt- oberoende kan du också anlita oss som stöd vid en upphandling av ett IT-system. Vi hjälper dig att ställa kraven på systemet för att du ska vara säker på att du frågar efter rätt saker och får in jämförbara offerter.