iexion är ett tjänsteföretag inom IT-området, som erbjuder sina kunder på bred kunskap och spets- kompetens inom IT-området. IT är inte en isolerad företeelse. I framgångsrika företag hänger IT-strategin samman med företagets affärsstrategi såväl som affärsmålen. Iexion strävar efter att verksamhet och IT knyts samman.

img_00302