Vi skräddarsyr lösningar för dina affärer

IT öppnar möjligheter när det gäller att effektivisera processer och skapa gemensamma arbetssätt i ditt företag. På NWiexion ser vi alltid IT ur ett verksamhetsperspektiv. I ett uppdrag ingår därför ofta att se över processerna i företaget. Hur fungerar de i dag och hur kan de bli effektivare? Ibland är svaret ”en IT-lösning”. NWiexion har väletablerade metoder för att göra effektbedömningar, så kallade business case, av en investering. Då får du svart på vitt på hur mycket du kan tjäna på investeringen.

Affärer och IT bör gå hand i hand. Iexion utgångspunkt är att IT är en integrerad del i verksamheten. Vi arbetar med frågeställningar som rör IT ur ett affärsstrategiskt perspektiv. När IT kommer in i verksamheten uppstår många frågor: Hur kommer teknologin att förändra affärsmodellen eller processerna? Hur kommer IT att förändra våra arbetssätt? Vilka utvecklingsmöjligheter ger IT?

Genom strukturerade metoder hjälper NWiexion dig att analysera vilka konsekvenser affärsstrategin får på IT-verksamheten. Vi utreder också vilken roll IT ska ha i affären och ger förslag på hur din IT-verksamhet ska styras och organiseras för att möjliggöra och stödja affärerna.

Vi har ett stort antal konsulter som är certifierade inom olika områden. Genom att kontinuerligt satsa på certifieringar garanterar vi att du som kund får service av högsta kvalitet.