Handplocka den kompetens du behöver
Inom NWiexion finns en kombination av bred kunskap och spetskompetens på IT-området. Våra konsulter behärskar de flesta teknikområden och verktyg. Vi har också erfarna projektledare som kan hjälpa dig att leda, driva och bemanna dina projekt. Du har möjligheten att handplocka kompetens för just era projekt. Kanske behöver du förstärkning när den egna personalen inte räcker till, eller vill få in expertkunskap som ni inte själva besitter.

Våra konsulter är vana vid att arbeta i projektform och kan hantera olika metoder och kvalitetssystem. Inom NWiexion finns också stor verksamhetskunskap från de flesta branscher och verksamhetsområden.

Vi har ett stort antal konsulter som är certifierade inom olika områden. Genom att kontinuerligt satsa på certifieringar garanterar vi att du som kund får service av högsta kvalitet.

Det  här är några av de områden vi behärskar:

Produkter och utvecklingsmiljöer:

  • IBM stordatorer, mjukvaruplattformar och verktyg
  • AS/400
  • UNIX, Linux
  • Websphere
  • Oracle
  • Cobol
  • Microsoft, .NET, C#
  • Java, C, C++
  • XML
  • SSIS, SSRS

Tillämpningsområden: